Jak se o sebe starat

Člověk, který je prací vyčerpán a má poškozené zdraví, zpravidla o tuto práci přijde, protože na jeho místo se vezme nový, neopotřebovaný, zdravý a tím pádem a výkonnější kus. Tedy člověk. Je tedy v zájmu každého zaměstnance, aby se udržel co nedéle na dostatečné pracovní výkonnosti a o práci nepřišel. Je tedy třeba, aby se staral o své zdraví a dělal maximum pro svou každodenní rehabilitaci a relaxaci.

Zaměstnanost a relaxace

Z tohoto pohledu jsou všechna rehabilitační zařízení a tedy i vířivé vany jedním ze způsobů boje proti ztrátě zaměstnání. Nikoliv ovšem způsobem boje proti nezaměstnanosti. To by platilo jen v případě, že by se u nás prodávaly jen výrobky českých firem. To se neděje. Přirozeně se sem dovážejí výrobky nejznámějších světových výrobců těchto zařízení.