Náš produktový katalog hovoří jasnou řečí kvality


Spojujete konstrukÄní díly v oblasti automobilového, strojírenského, stavebního, solárního průmyslu? Záleží Vám na pevnosti spojů Äástí konstrukce u produktů výrobních linek v oblasti železniÄní, kosmické a letecké dopravy? Pak Vám záleží na stejných principech, jaké ctí kvalitou svého výrobního procesu a vysokou jakostí svých prvků pro nýtování seriózní výrobní a distribuÄní spoleÄnost. PusÅ¥te se do výbÄ›ru a objednávky trhacích a narážecích nýtů a dalšího sortimentu ze vstřícné nabídky, kterou pro nerozdÄ›litelnost spoje naleznete v produktovém katalogu renomovaného výrobce.

Struktura i povrch našich nýtovacích prvků nabízejí pevnost a odolnost

NavÅ¡tivte centrum výroby nýtovací techniky, která má pro proces nýtování efektivní a dlouhodobou perspektivu. Rychlé a pevné spojení nejrůznÄ›jších materiálů k sobÄ› může být provedeno na základÄ› objednávky speciálních trhacích a narážecích nýtů, s nimiž si již bezesporu pÅ™i práci dovedete poradit. Jejich konstituce různých rozmÄ›rů, typů a tvarů hlavic je ideálnÄ› uzpůsobena k různorodému funkÄnímu využití.