Některé změny se dotkly i základu daně pro uplynulý rok 2017

Novela zákona o daních pamatovala i na dárce krve. Za každý odběr krve si můžete odečíst nově 3 tisíce korun (původně to byly 2 tisíce). Novinkou je odpočet z daní částky 20.000 Kč za odběr krvetvorných kmenových buněk.
daně a výpočet
Odečítatelnou položkou z daní zůstává i nadále ve stejné výši tzv. hodnota bezúplatných plnění (darů). Jedinou podmínkou tohoto odpočtu musí být minimální hodnota daru, která činí buď 1000 korun, nebo 2% základu daně. Zároveň nesmí jeho hodnota přesáhnout 15% základu daně. Novela zákona také pamatuje na přesnou definici subjektů, kterých se to týká. Jde o města, kraje nebo obce, právnické osoby na vzdělání, vědu a výzkumné projekty, na oblast školství, ekologie, kultury, humanitární a charitativní pomoc. Mezi subjekty se počítá i dar fyzické osobě, např. invalidnímu důchodci na zdravotní vybavení a prostředky, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Odečitatelný dar může být poskytnut i osobě, která nabízí zdravotnické služby. Například můžete darovat obnos nebo věcný dar lékaři na zřízení ordinace. Hodnota poskytnutých darů se musí dokládat buď darovací smlouvou, nebo potvrzením o přijetí ze strany obdarovaného.
bezpečná měna

Úroky ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru

Odečitatelnou položkou od základu daně je i úhrada nákladů na zkoušky, které jsou součástí ověření vzdělávání, tedy pokud nejsou uhrazeny zaměstnavatelem. To je omezeno limitem 10 tisíc Kč a u osob s těžkým zdravotním postižením do 15 tisíc korun. Odečíst se z daní mohou i členské příspěvky odborovým organizacím.
Ze základu daně se odečítají úroky hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření pro zajištění vlastního bydlení, omezeno je to částkou 300.000 Kč. Podmínkou však je, že se jedná výhradně o zajištění vlastního bydlení, kde má daňový poplatník trvalý pobyt, případně i jeho rodina (děti, rodiče, prarodiče).
Za rok 2017 můžete uplatnit i slevu na daňového poplatníka 24 840 Kč, stejně tak na manžela nebo manželku, podmínkou je, pokud jeho nebo její příjem nepřesáhne 68.000 Kč. Daňové odpočty se týkají i dětí, na první dítě 13.404 Kč, na druhé dítě 19.404 Kč, na třetí dítě a další děti 24.204 Kč.