Aktuální informace


Co se právÄ› teÄ aktuálnÄ› v nÄ›které Äásti hlavního mÄ›sta dÄ›je, vám neunikne, když budete vÄ›dÄ›t, kde nejrůznÄ›jší akce Praha hledat. Internetový portál, který vÅ¡echny informace tohoto typu shromažÄuje, usnadňuje každému nejen hledání ale i rozhodování. Nabídka je soustÅ™edÄ›ná na jednom místÄ›, a tak staÄí zvolit zábavu na míru svým přáním a nárokům. Je to obsáhlá a dostateÄnÄ› rozmanitá nabídka, která je schopna uspokojit malé i velké, místní i pÅ™espolní. Tipy, které tu najdete, vám dokážou zaplnit volný Äas ve vÅ¡ední den i o víkendu, ve dne i v noci.

Přehled dění v Praze

Akce Prahato je pÅ™ehled, který se může hodit naprosto kdykoliv. Nevíte co s volnem o nadcházejícím víkendu, potÅ™ebujete zabavit po vyuÄování své dÄ›ti nebo si chcete vyrazit nÄ›kam veÄer s přáteli? Na vÅ¡echny tyto otázky najdete snadnou a hlavnÄ› rychlou odpovÄ›Ä s využitím informaÄního portálu o nejrůznÄ›jším dÄ›ní v hlavním mÄ›stÄ›. VÅ¡echny mÄ›stské Äásti nabízejí dost zábavy na to, abyste nemuseli z domova utíkat a aby se vám tu opravdu dobÅ™e žilo. Je to zároveň i dostateÄnÄ› lákavá nabídka pro ty, kdo pÅ™ijedou naÅ¡e hlavnÄ› mÄ›sto jen na pár dní navÅ¡tívit.